top of page

O mnie

"...sztuka jest wewnętrzną koniecznością, pewnego rodzaju instynktem, który przemienia człowieka w narzędzie do ekspresji zbiorowej, ujawniając w niej konflikty osobiste i uniwersalne. Dlatego kreatywność nie jest jedynie narzędziem do samoleczenia, ale również ważnym czynnikiem do osiągnięcia pełnej harmonii duchowej równowagi." - C.G.Jung

Świat wyobraźni jest dla mnie fascynujący i nieograniczony. Znikają w nim podziały, wiek przestaje mieć znaczenie, a czas biegnie swoim torem. To zupełnie inna rzeczywistość, w której możliwości są nieskończone. To miejsce, gdzie uruchamiają się nasze najgłębsze emocje, przeżycia, potrzeby i instynkty, a nieświadomość przemawia do nas swym barwnym, symbolicznym językiem.

Tworzę dla siebie i dla innych, dzieląc się radością i pasją tworzenia. Pracuję terapeutycznie i rozwojowo z małymi i dużymi uczestnikami moich warsztatów z taką samą satysfakcją. Każde spotkanie z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w drodze do samego siebie jest fascynujące i przynosi coś nowego i unikatowego. Pomagam ludziom poprzez sztukę odnaleźć siebie, odzyskać spokój i równowagę, a także rozwinąć skrzydła kreatywnej duszy, dzięki którym ich życie staje się bogatsze i pełniejsze.

Wykształcenie

2022 - 2026

2022 - 2023

2022 - 2023

2016 - 2017

2011 - 2012

2009 - 2010

2003 - 2008

Stowarzyszenie Analityków Jungowskich we współpracy z PTPA

4-letni Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Studia Podyplomowe: Arteterapia

(3 semestry + praktyki zawodowe)

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Studia Podyplomowe: Integracja Sensoryczna

(2 semestry)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia Podyplomowe: Zarządzanie Projektami

(2 semestry)

Akademia Górniczno-Hutnicza w Krakowie

Studia Podyplomowe: Biżuteria, Ceramika i Małe Formy Odlewnicze  (2 semestry + praktyki zawodowe)

Akademia Górniczno-Hutnicza w Krakowie

Studia Podyplomowe: Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji (2 semestry)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Specjalność: Informatyka w Inżynierii Mechanicznej

Uzyskany tytuł: mgr inż.

Wybrane szkolenia i certyfikaty

Sensoplastyka-dyplom.jpg
Przemoc_dyplom.png
DDA.jpg
CertyfikatDDA.jpg
CertyfikatPsychosomatyka.jpg
CertyfikatPsychoza.jpg
CertyfikatNarcyzm.jpg
CertyfikatNarcyzmWrazliwy.jpg
CertifikatBorderline.jpg
CertyfikatUkrytaTrauma.jpg
Interwencjakryzysowa.jpg
bottom of page